1900 561 558
( 2000đ/phút )

Giới thiệu Giao Diện Chính

XIN CHÀO NHÀ SẢN XUẤT !
 • Bây giờ chúng ta hãy đến với giao diện chính của 360mobi Cinema

[Giao Diện Chính]

 • Kinh Doanh: Hội nghị, nhóm fan, công vụ, sản xuất, đơn hàng, cổ phiếu.
 • Quản lý: Thành tựu, tuyển nghệ sĩ, bảo vật, danh bạ nghệ sĩ, biên kịch, kịch bản, nhà phát hành, tài trợ, hệ thống rạp
 • Nghệ sĩ: Thử vai, thành tựu thử vai, tuyển dụng
 • Quay phim: 
 • Thị trường
 • Cộng đồng: Hơp tác, bạn bè, thống lĩnh, tập đoàn
 • Kho: Đồ lưu niệm, đạo cụ, tài sản, hợp đồng, trang
 • Các tầng trong Rạp Phim 360mobi Cinema
 • Tiểu Vân: Lịch trình hoạt động ngày
 • Đối tác
 • Điểm kỳ vọng
 • Phúc lợi: Phúc lợi ngày, thư ký, xin giấy phép quay phim, thẻ tháng
 • Liên hoan phim
 • Tiệm: vật phẩm, quà ưu đãi
 • Nạp lần đầu
 • CLB: câu lạc bộ, tiệm, vòng quay may mắn
 • Nhiệm vụ: nhiệm vụ ngày
 • Mục tiêu doanh thu
 • Thư
Mọi thắc mắc Nhà Sản Xuất có thể trực tiếp liên hệ với Tiểu Vân tại Fanpage ^^!