1900 561 558
( 2000đ/phút )

Giới Thiệu Về Các Phòng Của Rạp Phim 360mobi Cinema

Hướng dẫn |

Hôm nay, Tiểu Vân sẽ dẫn Nhà Sản Xuất khám phá các tầng trong Rạp Phim 360mobi Cinema nhé:

Rạp chiếu phim
 • Trình chiếu phim
 • Kéo dài thời gian công chiếu
 • Tăng Ngân phiếu nhận được sau khi dừng chiếu
 • Nguyên liệu tăng cấp: Gạch

Trường quay
 • Quay phim
 • Tăng điểm thuộc tính khi Nghệ Sĩ diến xuất ghi được cho Phim.
 • Nguyên liệu tăng cấp: Gạch

Phòng thị trường
 • Mở tính năng chiếm lĩnh thị trường
 • Tăng lượng vàng nhận được trong Chiếm Lĩnh Thị Trường
 • Tăng lượng Fan nhận được trong Chiếm Lĩnh Thị Trường
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Phòng quảng bá
 • Mở tính năng kỳ vọng phim
 • Tăng độ kỳ vọng
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Kho
 • Chưa tài sản
 • Mở rộng sức chứa Kho
 • Nguyên liệu tăng cấp: Xi Măng

Rạp tiếp thị
 • Mở tính năng đơn hàng
 • Tăng lượng Vàng nhận được khi hoàn thành đơn hàng
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Phòng thương vụ
 • Mở tính năng sản xuất
 • Tăng Số lượng danh sách đặt sản phẩm có thể sản xuất
 • Tăng giới hạn lưu trữ sản phẩm
 • Giảm thời gian sản xuất
 • Tăng sản lượng sản phẩm mỗi bản vẽ( ví dụ : 1 bản vẻ cho ra 2 sản phẩm)
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Văn phòng
 • Mở tính năng Công Vụ
 • Tăng số Công vụ cần phê duyệt
 • Tăng thưởng Công Vụ
 • Tăng phần thưởng do Fan tặng
 • Tăng thuộc thính cho trợ lý nghệ sĩ
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy Tinh

Phòng tiếp đón
 • Mở tính năng nhóm fan
 • Tăng số lượng Fan gặp được
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Phòng hội nghị
 • Mở tính năng hội nghị
 • Tăng số lần Hội Nghị
 • Tăng phần thưởng hội nghị
 • Mở tính năng Sửa Kịch Bản khi phòng đạt lvl 6
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Thương vụ trong nước
 • Mở kênh Sản Xuất 2 ở tính nắng sản xuất
 • Tăng Số lượng danh sách đặt sản phẩm có thể sản xuất
 • Tăng giới hạn lưu trữ sản phẩm
 • Giảm thời gian sản xuất
 • Tăng sản lượng sản phẩm mỗi bản vẽ( ví dụ : 1 bản vẻ cho ra 2 sản phẩm)
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Thương vụ nước ngoài
 • Mở kênh Sản Xuất 3 ở tính nắng sản xuất
 • Tăng Số lượng danh sách đặt sản phẩm có thể sản xuất
 • Tăng giới hạn lưu trữ sản phẩm
 • Giảm thời gian sản xuất
 • Tăng sản lượng sản phẩm mỗi bản vẽ( ví dụ : 1 bản vẻ cho ra 2 sản phẩm)
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy tinh

Phòng huấn luyện
 • Mở tính năng Huấn Luyện
 • Tăng điểm EXP nhận được khi huấn luyện
 • Nguyên liệu tăng cấp: Gỗ

Phòng sưu tầm
 • Mở tính năng Bảo Vật
 • Tăng số Like nhận được khi cải tạo bảo vật
 • Tăng số nguyên liệu nhận lại sau khi Phân giải bảo vật
 • Mở Tính năng Sửa đổi bảo vật khi phòng đạt lvl5
 • Nguyên liệu tăng cấp: Gỗ

Kho dự phòng
 • Tăng sức chứa Kho
 • Nguyên liệu tăng cấp: Gạch

Phòng tài vụ
 • Đổi vàng sang ngân phiếu
 • Thêm lượt đổi vàng
  Tăng số vàng nhận từ giải oscar
 • Nguyên liệu tăng cấp: Thủy Tinh

Mọi thắc mắc Nhà Sản Xuất có thể trực tiếp liên hệ với Tiểu Vân tại Fanpage ^^!