1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoạt Động Đăng Nhập Nhận Thưởng Mỗi Ngày

Hướng dẫn |

Mỗi ngày đăng nhập vào Rạp phim 360mobi Cinema, Nhà Sản Xuất sẽ được Tiểu Vân tặng các vật phẩm hấp dẫn tại Phúc Lợi Ngày

Vật  phẩm gồm có
  • Nguyên liệu: Rất nhiều Kim cương, gạch, thủy tinh, xi măng, like
  • Mảnh Nghệ sĩ 5 sao
  • Và rất vật phẩm khác....

Mọi thắc mắc Nhà Sản Xuất có thể trực tiếp liên hệ với Tiểu Vân tại Fanpage ^^!