1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Chức Năng Thư Ký

Hướng dẫn |

Để hổ trợ Nhà Sản Xuất trong việc quản lý công việc đẩy nhanh tiến độ, Tiểu Vân sẽ giới thiếu đến các Nhà Sản Xuất một Thư Ký - Người giúp việc chăm chỉ:

Sau khi tuyển Thư Ký có thể:
Danh mụcHoạt động
Mỗi ngày được nhận 50 Kim Cương (Vĩnh Viễn)
Huấn luyện kỹ năng nghệ sĩ x2 EXP
Mỗi ngày có thể phái Thư Ký xin giấy phép quay (Vĩnh Viễn)
Tự động quảng bá thị trường
Tự tiếp nhận Fan
Tự phê duyệt Công Vụ
Tự đàm phán Hội Nghị
Hoàn thành ngay bồi dưỡng nghệ sĩ
Thời gian đợi thử vai giảm nửa
Lượt thử vai tăng thêm mỗi ngày + 3
Và mở khóa nhanh nhiều hoạt động khác ...
Cách tuyển Thư Ký
  • Nhà Sản Xuất có thể mua Gói thẻ Thư ký chỉ với giá 100K tại trang web: nap.360mobi.vn
  • Chi tiết hướng dẫn nạp Tại Đây
Mọi thắc mắc Nhà Sản Xuất có thể trực tiếp liên hệ với Tiểu Vân tại Fanpage ^^!