1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn Tìm Các Loại Nguyên Liệu

Hướng dẫn |

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho Nhà Sản Xuất về cách tìm và dùng các nguyên liệu trong Rạp phim 360mobi Cinema.

Kim Cương

Tác Dụng
 • Được dùng để:
  • Mua các tài nguyên: vàng, like, gạch, thủy tinh...
  • Mở rộng ô chứa Nghệ Sĩ
  • Tăng thêm thuộc tính Bồi Dưỡng Nghệ Sĩ
Cách tìm nhiều Kim Cương
Danh mụcHoạt động
Quà đăng nhập 7 ngày
Phúc lợi đăng nhập
Thành tựu kịch bản
Tăng cấp công ty
Chúc mừng đạt doanh thu và phim boom tấn
Thành tựu thử vai Nghệ Sĩ
Quảng bá Thị Trường

Ngân Phiếu

Tác Dụng
 • Được dùng để:
  • Trả Cátsê Nghệ Sĩ
  • Chi phí Quay Phim
  • Chiếm Lĩnh Thị Trường
  • Chi Phí Kịch Bản
Cách tìm nhiều Ngân Phiếu
Danh mụcHoạt động
Lợi nhuận trình chiếu
Xử lý công vụ
Xử lý hội nghị
Thưởng lịch trình ngày

Vàng

Tác Dụng
 • Được dùng để:
  • Nâng cấp Nghệ Sĩ
  • Nâng cấp Rạp
  • Bồi dưỡng Nghệ Sĩ
  • Quy đổi ra Ngân Phiếu
Cách tìm nhiều vàng
Danh mụcHoạt động
Mua trong cửa hàng Tiệm
Chiếm Lĩnh Thị Trường
Nhận doanh thu thị trường
Hoàn thành nhiệm vụ ngày
Hoàn thành đơn hàng
Hoàn thành tăng cấp Khu Vực

Gạch

Tác Dụng
 • Được dùng để:
  • Mở rộng Tầng
  • Nâng cấp Rạp Phim
  • Nâng Cấp Trường Quay
Cách tìm nhiều Gạch
Danh mụcHoạt động
Dùng kim cương mua trong Tiệm
Hoàn thành nhiệm vụ hợp tác
Hoàn thành Công vụ
Hoàn thành Nhóm fan
Hoàn thành hội nghị
Hoàn thành Đơn hàng
Quà đăng nhập mỗi ngày
Phúc lợi Ngày

Like

Tác Dụng
 • Được dùng để:
  • Tuyển Nghệ Sĩ 
Cách tìm nhiều Like
Danh mụcHoạt động
Mua trong cửa hàng Tiệm
Nhận thưởng 7 ngày
Phúc lợi mỗi ngày
Nhận từ đánh giá thị trường khi quay phim
Đạt mục tiêu Cổ Phiếu
Hoàn thành nhóm Fan
Hoàn thành công vụ
Hoàn thành mục tiêu nhỏ
Nhận tại lễ Trao Giải

Thủy Tinh

Tác Dụng
 • Được dùng để nâng cấp:
  • Phòng thị trường
  • Phòng quảng bá
  • Phòng tiếp thị
  • Phòng thương vụ
  • Văn phòng
  • Phòng tiếp đón
  • Phòng tài vụ
  • Phòng hội nghị
  • ....
Cách tìm nhiều Thủy tinh
Danh mụcHoạt động
Mua trong Tiệm
Chiếm Lĩnh Thị Trường
Hoàn thành công vụ
Hoàn thành hội nghị
Hoàn thành đơn hàng

Gỗ

Tác Dụng
 • Được dùng để nâng cấp:
  • Phòng thị trường
  • Phòng quảng bá
  • Phòng tiếp thị
  • ....
Cách tìm nhiều Gỗ
Danh mụcHoạt động
Mua trong Tiệm
Chiếm Lĩnh Thị Trường
Mọi thắc mắc Nhà Sản Xuất có thể trực tiếp liên hệ với Tiểu Vân tại Fanpage nhé ^^!